Činjenice, simbolika i značenje broja 7

ZNAČENJE BROJA 7 Sedam je broj cjelovitosti i savršenstva (i fizičkog i duhovnog). Veći dio svog značenja proizlazi iz toga što je izravno vezan za Božje stvaranje svih stvari. Broj 7 važan je i u hinduizmu, islamu i judaizmu. Broj 7 je snažno duhovan broj koji je povezan s intuicijom, mistikom, unutarnjom mudrošću i dubokimNastavi čitati “Činjenice, simbolika i značenje broja 7”